Werkschakelaars

Om ter vervanging of reparatie de omvormers vrij van spanning te kunnen schakelen, dient volgens NEN1010 (bepaling 712.462.101) op het AC- en DC-circuit een scheider te zijn voorzien. Deze scheider is voor leken duidelijk herkenbaar en schakelt de installatie in zijn geheel af. Als de scheider tijdens werkzaamheden niet in het zicht is bij de monteur, dient deze te zijn vergrendeld of te zijn voorzien van een waarschuwingsbord. Ter indicatie van gevaarlijke DC-spanning dient bij de aansluiting van DC-leidingen aan apparatuur aanduiding te zijn aangebracht.

De lastscheider dient te voldoen aan de eisen die daaraan in de NEN1010 (bepaling 712.462.101) worden gesteld. Let op: de lastscheider dient geschikt te zijn voor schakelen van het maximale vermogen.

Verder moeten de werkschakelaars goed bereikbaar zijn en moeten ze duidelijk geïdentificeerd kunnen worden.

Bij Conduct kunnen wij zowel DC-, als AC- lastscheider voorzien in onze PVboxen, die volledig volgens de bovengenoemde normen zijn geassembleerd. Voor de juiste keuze van de PVbox kan je contact opnemen met een van onze collega’s.

Voor het spanningsloos maken van de PV-installatie dienen bij brand de panelen afgeschakeld te worden van de bekabeling. Als er mogelijke DC-leidingen waar altijd spanning op staat naar binnen gevoerd zijn, betreft dit een potentieel gevaar voor  brandweerlieden. Vanuit Brandweer Nederland is aangegeven dat men bij brand wel blust, maar niet breekt (lees: het gebouw binnen gaan). Conduct biedt hiervoor FireSwitch en FireRaptor.