Werkschakelaars

Overeenkomstig NEN1010:2020 (bepaling 712.462.101) moet ten behoeve van bijvoorbeeld onderhoud, waarbij lichamelijk letsel kan ontstaan, de installatie worden voorzien van een werkschakelaar. Dit geldt voor zowel de DC- als AC- zijde. De schakelaar is voor leken duidelijk herkenbaar en schakelt de installatie in zijn geheel af. De schakelaar dient vergrendeld te kunnen worden of te worden voorzien van een waarschuwingsbord.

Dit is niet van toepassing indien de voorziening om uit te schakelen voortdurend onder toezicht is van degene die de werkzaamheden uitvoert. De werkschakelaar dient te voldoen aan de eisen die daaraan in de NEN1010 (bepaling 536.3.2) worden gesteld.

Let op: de werkschakelaar dient geschikt te zijn voor schakelen van het maximale vermogen.