Stringzekeringen

Voor het juist selecteren van zekeringen dient de installateur over voldoende gegevens te beschikken. Deze gegevens zijn belangrijk voor het berekenen van de keerstroom bestendigheid. Een keerstroom kan door een kortsluiting via een of meer panelen in een string van de PV-generator worden veroorzaakt (bijv. door beschadiging van de isolatie, kortsluiting in het paneel, kortsluiting in de DC-bekabeling). In het uiterste geval stroomt de som van de kortsluitstromen van alle niet betrokken strings naar de defecte string in plaats van naar de omvormer. Deze keerstroom kan andere in de string aanwezige panelen beschadigen (gevolgschade) of tot overmatige opwarming leiden.

Voor de berekening van de zekeringwaarde moeten de volgende gegevens bekend zijn:

  • Aantal parallelle strings per omvormer (Ns)
  • Keerstroom bestendigheid van het paneel (IMOD MAX OCPR)
  • MPP-stroom van het paneel onder STC [Standard Test Condition] (Isc MAX)

Om een lange levensduur en een betrouwbaar gebruik te garanderen, moet de zekeringswaarde aan twee voorwaarden voldoen:

a) De waarde moet 1,7 keer hoger zijn dan de MPP-stroom van het paneel onder STC.
b) De waarde moet onder de keerstroombestendigheid van het paneel liggen.

Zijn stringzekeringen nodig bij je zonnepaneelinstallatie?

Aan de hand van de hierboven genoemde gegevens kan er berekend worden of er stringzekeringen nodig zijn bij jouw PV-installatie. De NEN1010:2020 heeft hiervoor de volgende formule opgesteld:
712.431.4 De panelen van een PV-opwekeenheid met verschillende parallel aangesloten PV-strengen moeten worden beschermd tegen de effecten van retourstromen die worden veroorzaakt door fouten in een PV-streng:
a) in een PV-opwekeenheid met één PV-streng (Ns) of twee parallel aangesloten PV-strengen is geen toestel voor overstroombeveiliging vereist;
b) in een PV-opwekeenheid met Ns parallel aangesloten strengen (Ns is groter dan 2) is de maximale retourstroom in een streng met een fout gelijk aan (Ns – 1) ISC MAX. Beveiligingstoestellen moeten worden toegepast om elke PV-streng te beschermen indien: 1,35 IMOD_MAX_OCPR < (Ns -1) ISC MAX
Als er uit de formule blijkt dat er stringzekeringen nodig zijn, moeten volgens bepaling 712.432.5 beide polen beveiligd worden.