Solar Safe Agri

Risicomonitor Stalbranden

Jaarlijks vinden er gemiddeld zo’n dertig tot veertig stalbranden plaats, waarvan zestien met dierlijke slachtoffers. Het aantal dieren dat omkomt, varieert per jaar, maar bedraagt gemiddeld 143.000 per jaar. Dat blijkt uit de Risicomonitor Stalbranden die het Verbond van Verzekeraars heeft uitgebracht. LTO Nederland zet zich samen met POV, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, en overheid in om de brandveiligheid te vergroten zodat er minder dieren omkomen door stalbranden. (bron: LTO Nederland)

Naar aanleiding van de publicatie Onderzoek naar de aanpak van stalbranden door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is door het Ministerie van Landbouw als doel gesteld om in 2026 het aantal dodelijke stalbranden met 50% (ten opzichte van 2020) terug te dringen. De aanpak richt zich onder meer op het minimaliseren van het risico op brand door elektra wat een belangrijke oorzaak is van brand volgens de Risicomonitor Stalbranden van Verbond voor Verzekeraars.

Oorzaak brand achterhalen

Het is vaak moeilijk te achterhalen hoe een stalbrand is ontstaan. Kortsluiting en andere problemen met elektra lijken de belangrijkste oorzaak te zijn. Er wordt hier veelal gekeken naar apparatuur en slecht aangelegde PV-installaties. Vanuit het bond van verzekeraars is de preventiebrochure Zonnepanelen ontwikkeld waarin aandachtspunten rondom bouwkundige voorschriften, het gebouw en de aanleg van PV-installaties zijn gedefinieerd. Ook wordt veilig blussen, verzekeren, de oplevering en Scope 12 omschreven. Binnen dit document worden allerlei relevante technische aspecten toegelicht waaronder het belang van brandcompartimentering, de juiste manier van dakdoorvoeren, bliksembeveiliging, aarding, overspanningsbeveiliging en kabelmanagement.

Solar Safe Agri

Ter verbetering van brandveiligheid in stallen is door Conduct Technical Solutions het concept Solar Safe Agri (SSA) ontwikkeld. Binnen SSA wordt aanbevolen om bliksembeveiliging (inclusief Overspanningsbeveiliging) te voorzien in combinatie met kwalitatief goede aarding en potentiaalvereffening. Aanvullend biedt Conduct de FireSwitch waardoor bij een toch onverhoopt ontstane brand de gehele DC-installatie op afstand afgeschakeld kan worden. Het is van belang om de (extra) AC-laagspanningsverdeler en omvormer buiten en op voldoende afstand van de stallen te houden. 

PVcontainer

PVcontainer A en B

Deel A en deel B van PVcontainer

Conduct biedt binnen SSA de PVcontainer. Door inzet van deze buitengeplaatste en direct op de trafo aangesloten Laagspanning Distributie & Omvormer buitenkast worden meerdere veiligheidsaspecten behaald: 

 • Goede toegankelijkheid voor onderhoud en inspectie doeleinden
 • Het DC-circuit wordt buiten de stal gehouden, waardoor als gevolg van eventuele vlamboog ontwikkeling tussen de PLUS en MIN leidingen geen brand in de stal kan ontstaan
 • Doordat er lek-/verschilstromen ontstaan in stallen als gevolg van vocht en stof, is de noodzakelijke inzet van een 300mA ALS in een buitengeplaatste LS verdeler op basis van juiste circuitimpedantie niet noodzakelijk
 • De AC-leiding wordt niet weer naar binnen gevoerd
 • Voorkoming onnodig overbrengen van virussen doordat installateurs en inspecteurs niet in de stallen komen
 • Voorkomen van stof- en warmteontwikkeling bij de omvormers
 • Verbetering brandveiligheid door de DC-infrastructuur op basis van RoofSupport draadgoot volledig op het dak en daardoor buiten de stallen te houden

Solar Safe Agri biedt naast de hierboven omschreven veiligheidsaspecten tevens praktische voordelen door de geïntegreerde kabel management mogelijkheden. Zo is het van het dak afkomstige RoofSupport draadgootsysteem volledig koppelbaar en te integreren in de PVcontainer. Ook zijn de noodzakelijk openingen afgeschermd door een rooster ter voorkoming van het binnendringen van bijvoorbeeld knaagdieren. 

Volledig systeem

Solar Safe Agri omvat als volledig systeem:

FireSwitch_BRES kast

FireSwitch op basis van BRESS kast

1. RoofSupport kabelmanagement onder of langs de panelen tot in de PVcontainer

2. FireSwitch op basis van BRESS kast voor plaatsing op het dak

3. Overspanningsbeveiliging concept op basis van EMC-zoneconcept

4. PVcontainer voor plaatsing op afstand van de stallen voorzien van:

 • Omvormers
 • PVboxen voorzien van SPD en lastscheider
 • Eventuele noodknop voor schakelen FireSwitch
 • Laagspanningverdeling met directe koppeling naar trafo

 

Wil je meer informatie of heb je vragen over de brandveiligheid bij een te ontwerpen zonnepaneelinstallatie? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee!

 

Bekijk en download de flyer van Solar Safe Agri