PVshelter SingleShelter wall inverter frame Non-Assembled - PVshelter Non-Assembled

PVshelter SingleShelter wall inverter frame Non-Assembled

PVS200319-5-NA

130cm (h) x 108cm (b) x 47cm (d)

1.400,00

Specificaties Gewicht 32kg