Normeringen

Het vervaardigen en plaatsen van aansluitkasten voor PV is onderhevig aan verschillende normeringen.

Het vervaardigen van PV-aansluitkasten dient (overeenkomstig NEN1010:2020 bijlage 712.511.103) op basis NEN-EN-IEC61439 te worden gedaan. Het plaatsen van PV-aansluitkasten dient overeenkomstig verschillende rubrieken uit de NEN1010:2020 te worden gedaan. Het selecteren van overspanningsbeveiliging ín deze PV-aansluitkasten is afhankelijk van de aanwezigheid van een bliksembeveiligingsinstallatie (LPS: Lightning Protection System). Hier dienen de richtlijnen uit de NEN-EN-IEC62305 gevolgd te worden.

Kort samengevat is het voor de installateur belangrijk dat de PVbox:

Samengebouwd wordt overeenkomstig NEN-EN-IEC61439 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen

Geïnstalleerd wordt overeenkomstig NEN1010:2020

Beveiligd wordt overeenkomstig NEN EN-IEC62305-4 Bliksembeveiliging – Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten

Wanneer pas je Type 1+2 of alleen Type 2 toe?

Als de PV-installatie < 50cm van de bliksembeveiligingsinstallatie is gebouwd, dient deze aan elkaar gekoppeld te worden. In dit geval dient de omvormer met een Type 1+2 SPD beveiligd te worden. LET OP: een Type 2 SPD voldoet in dit geval niet en zal bij een inslag mogelijk ontbranden!

Als de PV-installatie > 50cm van de bliksembeveiligingsinstallatie is gebouwd, dient deze gescheiden opgesteld te worden. In dit geval dient de omvormer met een Type 2 SPD beveiligd te worden. LET OP: er dienen voldoende bliksem opvangers aanwezig te zijn om inslag op de panelen te voorkomen.

Als er GEEN bliksembeveiligingsinstallatie aanwezig is, volstaat een Type 2 SPD.

LET OP: bij een directe inslag op de PV-installatie bestaat de kans op vlamboogvorming bij de omvormer. Dit wordt NIET voorkomen door een Type 2 SPD. Ook in dit geval wordt brand voorkomen met een Type 1+2 SPD. Juist om deze reden zijn de standaard SMA en SolarEdge PVboxen voorzien van Type 1+2.

De PVbox wordt enkel geleverd met een Type 1+2 SPD. Dit in verband met het voorkomen van vlambogen. Daarnaast bent u volledig gereed richting de toekomst.