NEN1010:2020 en overspanningsbeveiliging

Omwille van deze gevraagde veiligheid zijn we het afgelopen jaar veelvuldig betrokken geweest bij projecten waar bliksem- en brandveiligheid van belang is. We hebben tunnels beveiligd, datacenters, utiliteitsgebouwen, een grote variëteit in industriële projecten…Vanuit vrijwel alle segmenten neemt de behoefte aan veiligheid toe.

Volgens de enquête van het Nationaal Solar Trendrapport maakt 55 procent van de zonnestroomsector zich zorgen over veiligheid. Bij de zonnewarmtesector is dit 35 procent. De respondenten die hadden nagedacht over oplossingen, suggereerden bijna allemaal een verplichte keuring van installaties of handhaving op opgeleverde installaties.

Ook het naleven van de normen is een veel voorbijkomend onderwerp. De markt vraagt om kwalitatief juiste producten die voldoen aan de betreffende norm en verwachting van opdrachtgevers.

Met RoofSupport bieden we oplossingen om op de juiste manier bekabelingstrajecten aan te leggen en  door aanbieden van RoofSupport PVbox deze bekabeling vervolgens op de juiste manier aan te kunnen sluiten op de omvormers.

Allerlei zaken die betrekking hebben op één van onze belangrijkste kernwaarde: Veiligheid

Vanuit deze kernwaarde richten wij ons programma verder in en bieden we naast SALTEK vanaf heden ook brandweerschakelaars. Een steeds completer programma om te voorzien in elektrische (brand)veiligheid. Vanuit onze visie vinden wij het daarom bevestigend dat veiligheid een bepalende factor is om NEN1010:2020 aan te wijzen aan Bouwbesluit 2012!

 

NEN1010:2020 en overspanningsbeveiliging

In de Fundamentele Uitgangspunten wordt bij 131.6 het volgende omschreven: 

131.6 Beveiliging tegen spanningsverstoringen en maatregelen tegen elektromagnetische invloeden

131.6.1 Personen, levende have en bezittingen moeten zijn beschermd tegen het gevaar voor verwonding of schadelijke effecten als gevolg van een defect tussen stroomketens gevoed door verschillende spanningen.

131.6.2 Personen, levende have en bezittingen moeten zijn beschermd tegen het gevaar voor verwonding of schade als gevolg van overspanningen, zoals de overspanningen die worden veroorzaakt door atmosferische ontladingen of schakelhandelingen. OPMERKING: voor bescherming tegen directe blikseminslag zie NEN-EN-IEC 62305-reeks.

443.1 Algemeen

Aandacht moet worden besteed aan overspanningen die kunnen optreden aan het begin van een installatie, aan het verwachte keraunisch niveau en aan de plaats en de eigenschappen van beveiligingstoestellen tegen overspanning, opdat de waarschijnlijkheid van storingen veroorzaakt door overspanningen tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht voor de veiligheid van personen en goederen alsmede de gewenste continuïteit van het bedrijf.

712.443.101 Beveiliging tegen transiënte overspanningen 

Waar volgens rubriek 443 beveiliging tegen transiënte overspanningen is vereist, moet een dergelijke beveiliging ook worden toegepast aan de DC-zijde van de PV-installatie.