MPP Tracker

Maximum power point tracking (MPPT, maximum vermogenspunt volgen) is een methode uit de elektrotechniek die vooral wordt ingezet bij zonnepanelen om het maximale vermogen te winnen. Het maximum vermogen wordt geleverd bij een bepaalde, van lichtsterkte, temperatuur en aantal in serie geschakelde zonnepanelen. Dit is afhankelijk van optimale verhouding van spanning en stroom (het MPP, maximum power point), dus van de equivalente belastingweerstand. De equivalente belastingweerstand wordt nu zo ingesteld dat het maximale product van spanning en stroom, dus van het vermogen, uit de zonnepanelen gewonnen wordt. De belasting van zonnepanelen wordt meestal gevormd door de ingang van een regelbare DC-DC-converter, die zo wordt ingesteld dat de zonnepanelen in het MPP werken, dus bij deze optimale verhouding van spanning en stroom.

Schermafbeelding 2017-01-18 om 13.30.53

Het is belangrijk te weten dat de MPPTracker één elektrisch circuit is. Dit maakt het mogelijk om bij meerdere inputs op één MPPT te werken met een enkele lastscheider en een enkele SPD. Het is hierbij wel van belang dat de aan één MPPT aangeboden strings een gelijk aantal panelen heeft en bij voorkeur ook onder dezelfde hellingshoek zijn geplaatst. We bieden op basis van zo volledig mogelijke informatie met PVbox de meest prijsgunstige oplossing.