Montage SPD

Montage van SPD’s in laagspanningverdelers

Overspanningsbeveiliging dient overeenkomstig het bliksembeveiliging zoneconcept (LPZ) bepaald te worden. Zie voor meer informatie: EMC zoneconcept
SPD’s worden in laagspanningverdelers vóór of na de hoofdschakelaar geplaatst, bij voorkeur parallel op de voeding. Let op: géén combinatie maken met Type 3 afleiders op één locatie (in een verdeler). Type 3 SPD’s dienen zo dicht mogelijk bij de verbruiker te worden geplaatst.

Aansluitleidingen

Voor optimaal functioneren van de SPD is het belangrijk dat de binnenkomende en afgaande leidingen gescheiden worden aangelegd. Hier dient rekening gehouden te worden met overige bekabeling. Om dit pad zo klein mogelijk te houden verdient serie aansluiten van fasen én aarding de voorkeur.

Serie aansluiten

Bij een ontlading of inductie gaat de SPD in geleiding en een geleidend pad veroorzaken naar aarde. Valspanning  zal dan over de aansluitleidingen en de afleider lopen. Lengte van deze leidingen (som van PE + L) dient daarom zo veel mogelijk voorkomen te worden en is dan gelimiteerd tot (bij voorkeur 50cm), maximaal 1 meter. Door het dubbel aansluiten (zie figuur 2) van de PE-leidingen verleg je de maximale lengte naar de faseleidingen. Bij het in serie aansluiten van zowel de PE als de Fase leidingen (zie figuur 1) geldt geen maximale kabellengte.

Bij serie aansluiten van de aarding (figuur 2) wordt de beschermingsleiding (Y) op de PE aangesloten en de gebouwaarding (X)  op de aansluiting voorzien van aardesymbool.
Hierdoor wordt de maximale leidinglengte (IFiguur2) verlegd over de fasen en N.

Bij serie aansluiten van de fasen en N (Figuur 1 en Figuur 2) geldt de maximale lengte over de PE-leiding (Figuur 4). Hier geldt bij de standaard kooiklemmen ín (alle) SPD’s max  In <125A.
Type 1 beveiligingen zijn altijd in serie aan te sluiten door de dubbele klemmen. Bij de Type 2 SPD’s van SALTEK SLP-serie zijn dubbele aansluitingen realiseerbaar door de extra vorkaansluiting (figuur 3).

 

Montage SPD: voorbeveiligen

Type 1+2 voor bliksembeveiligingsklasse LPL3+4
SALTEK type: FLP-12,5 V/*** moet bij een hoofdzekering >160A voorbeveiligd worden met 160A gL/gG

Type 1+2 voor bliksembeveiligingsklasse LPL1+2
SALTEK type: FLP-25 BC MAXI V/*** moet bij een hoofdzekering >250A voorbeveiligd worden met 250A gL/gG
(bij LPL 3 is 160AgL/gG voldoende)
(bij LPL 4 is 125AgL/gG voldoende)

Type 2
SALTEK type: SLP-275 V/*** moet bij een hoofdzekering >160A voorbeveiligd worden met 63A gL/gG

Zie ook Voorbeveiligingen

Dikte aansluitdraden bij een hoofdzekering (F1)
F1:  80A -> S1= 10mm2 S2= 16mm2
F1: 100A -> S1= 16mm2 S2= 16mm2
F1: 125A -> S1= 16mm2 S2= 16mm2
F1: 160A -> S1= 25mm2 S2= 25mm2
F1: 200A -> S1= 35mm2 S2= 35mm2
F1: 250A -> S1= 35mm2 S2= 35mm2
F1: 315A -> S1= 50mm2 S2= 50mm2