Het belang van kabelmanagement

Bij de aanleg van de DC-infrastructuur zijn een aantal aspecten ten aanzien van brandveiligheid belangrijk. Primair dient bekabeling onbeschadigd geïnstalleerd te worden, connectoren betrouwbaar aangezet en dient bij dimensionering van de bekabeling rekening gehouden te worden met de maximale kabellengte. Bij onder-dimensionering is de weerstand van een kabel hoger en zal de warmtedissipatie hoger zijn. Hierdoor zullen de temperaturen oplopen. Het is derhalve belangrijk dat deze kabelberekening goed gedaan wordt. Ter voorkoming van potentiaalverschillen dienen inductielussen voorkomen te worden. Dit risico wordt versterkt door mogelijke bliksemontladingen.

Wil je meer informatie? Vraag het complete kennisdocument hier aan!

Kennis

Artikelen