Brandpreventie bij zonnepaneelinstallaties

Door de gerealiseerde PV-installatie te inspecteren op eventuele kritische punten met gebruik van het opleverings- en controlerapport van Techniek Nederland, worden eventuele gemaakte installatiefouten bij oplevering inzichtelijk. Het is hierbij van belang dat in de opleverrapportage toegangsmogelijkheden voor hulpdiensten en een duidelijke plattegrond met alle gevaarsaspecten zijn vermeld. Ook is het belangrijk dat de omvormers, infrastructuur en potentiaalvereffeningsinstallatie goed bereikbaar en inzichtelijk zijn voor periodieke inspectie. Om de spanning op de DC-leidingen in het geval van calamiteiten vrij te schakelen, is het aan te bevelen om de DC-spanning middels een brandweerschakelaar direct bij de panelen af te kunnen schakelen. Als deze niet zijn voorzien, dient de PV-installatie op een andere manier vrij van spanning gemaakt te kunnen worden.

Wil je meer informatie? Vraag het complete kennisdocument hier aan!

Kennis

Artikelen