Brandveiligheid en bouwkundige aspecten

Bouwkundige aspecten: in de basis is als eerste aspect de maximaal toelaatbare dakbelasting belangrijk. De maximale puntbelasting mag nergens groter zijn dan de maximale draagkracht van de constructie.

Voorkom negatieve beïnvloeding van de brandwerendheid van het gebouw waarop de zonnestroominstallatie is gebouwd. Dit betekent dat de juiste maatregelen genomen dienen te worden. Plaats geen zonnepanelen op asbesthoudende dakplaten. De zonnepaneelinstallatie dient juist bevestigd te zijn, zodat schuiven van de installatie geen stormschade of opbrengstverliezen veroorzaakt. Het is daarbij van belang dat het dakvlak niet te vol wordt gelegd met panelen, om zodoende periodieke inspectie mogelijk te houden.

Ook dienen bij hellende en platte daken de juiste brandwerende materialen onder de PV-panelen en achter de omvormers gebruikt te worden. De zonnestroominstallatie dient te zijn ontworpen en geïnstalleerd overeenkomstig de meest actuele NEN1010 en NEN7250 normen.

Wil je meer informatie? Vraag het complete Kennisdocument hier aan!

Kennis

Artikelen