TT Stroomstelsel

Bij een TT-stelsel wordt vanuit de energieleverancier de fase(n) + N naar binnengeleid. De laagspanningverdeler wordt apart geaard. Hierdoor ontstaat bij een indirecte blikseminslag een vergroot potentiaal verschil tussen de aardelektrodes. Dit potentiaalverschil wordt doorgevoerd via de N-leider. Dit is de reden voor een 3+1 schakeling met extra afleidvermogen tussen de N- en PE-leider.