Stringzekeringen

Stringzekeringen

Voor het juist selecteren van zekeringen dient de installateur over voldoende gegevens te beschikken. Deze gegevens zijn belangrijk voor het berekenen van de keerstroom bestendigheid. Een keerstroom kan door een kortsluiting via een of meer panelen in een string van de PV-generator worden veroorzaakt (bijv. door beschadiging van de isolatie, kortsluiting in het paneel, kortsluiting in de DC-bekabeling).
In het uiterste geval stroomt de som van de kortsluitstromen van alle niet betrokken strings naar de defecte string in plaats van naar de omvormer. Deze keerstroom kan andere in de string aanwezige panelen beschadigen (gevolgschade) of  tot overmatige opwarming leiden.

 

Voor de berekening van de zekeringwaarde moeten de volgende gegevens bekend zijn:

Aantal parallelle strings per omvormer
Keerstroom bestendigheid van het paneel (gegevens van de fabrikant van de panelen)
MPP-stroom van het paneel onder STC [Standard Test Condition] (gegevens van de fabrikant van de panelen)

Om een lange levensduur en een betrouwbaar gebruik te garanderen, moet de zekeringswaarde aan twee voorwaarden voldoen:

a) De waarde moet 1,7 keer hoger zijn dan de MPP-stroom van het paneel onder STC.
b) De waarde moet onder de keerstroombestendigheid van het paneel liggen.
Wij bieden onderstaande cilindrische smeltzekeringen:
  • Mersen.10A.10×38
  • Mersen.12A.10×38
  • Mersen.15A.10×38
  • Mersen.20A.10×38

Informatie NEN1010:2020

712.431.101 De panelen van een PV-opwekeenheid met verschillende parallel aangesloten PV-strengen moeten worden beschermd tegen de effecten van retourstromen die worden veroorzaakt door fouten in een PV-streng:
a) in een PV-opwekeenheid met één PV-streng (Ns) of twee parallel aangesloten PV-strengen is geen toestel voor overstroombeveiliging vereist;
b) in een PV-opwekeenheid met Ns parallel aangesloten strengen (Ns is groter dan 2) is de maximale retourstroom in een streng met een fout gelijk aan (Ns – 1) ISC MAX.
Beveiligingstoestellen moeten worden toegepast om elke PV-streng te beschermen indien: 1,35 IMOD_MAX_OCPR < (Ns -1) ISC MAX
712.432.101 Waar volgens 712.431.4 beveiligingstoestellen tegen overstroom zijn vereist aan de DC-zijde, moeten (onafhankelijk van de samenstelling van de installatie) beide polen worden beveiligd.
Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!