EMC-zoneconcept

EMC-zoneconcept

LPZ 0A Is de omgeving waar de PV-installatie is geplaatst. Doordat de PVinstallatie op het dak is geplaatst bestaat (als er geen  bliksembeveiligingsinstallatie (LPS)  aanwezig is) gevaar door directe blikseminslag en van een volledig, door blikseminslag veroorzaakte, bliksemstroombelasting. De op het dak of net onder het dak geplaatste omvormers kunnen worden belast met een volledige of gedeeltelijke bliksemstroom. Door de combinatie van de op het dak aanwezige bekabeling én vereffening van de uitwendige bliksembeveiliging aan de aardingsvoorziening bij de omvormer, dient een Type 1 beveiliging (bliksemstroomafleider op basis van 10/350 bliksempuls) op de DC-leidingen te worden voorzien. Deze situatie geldt als er geen LPS is voorzien of als – in de aanwezigheid van – de LPS gekoppeld is aan de PV-installatie.

LPZ 0B Is de zone binnen de beschermingshoek van bliksemopvangelektrodes. De PV-installatie is door de bliksemopvangelektrodes beschermd tegen directe blikseminslagen, waarbij door voldoende scheidingsafstand de PV-installatie vrij blijft van de LPS. Potentiaalvereffening wordt gedaan vanuit de aardingsinstallatie van het object of gebouw. In LPZ0b kunnen uitsluitend inductiestromen lopen die op basis van een Type 2 SPD kunnen worden vereffend.

LPZ 1 Is de zone binnen de buitengevel zone waar de bliksemstootstroom wordt beperkt door stroomverdeling door de LPS en aardinsinstallatie en door SPD’s op de grens van de zone. Bij binnen geplaatste omvormers (LPZ 2) gekoppeld aan de in LPZ0B geplaatste PV-installatie volstaat een Type 2 SPD. Bij potentiaalvereffening vanuit LPZ0A (bij koppeling van de metalen constructie aan de LPS) dient een Type 1+2 SPD te worden voorzien op de DC-leidingen.

LPZ 2 Is de zone in de omvormer, afgeschermd door de metalen behuizing waar de inductiestroom verder kan worden beperkt door stroomverdeling en door aanvullende SPD’s bij aansluiten van de bekabeling. SPD’s dienen zo dicht mogelijk bij de omvormer geplaatst te worden.

EMC zoneconcept

Heb je nog vragen over het EMC zoneconcept? Neem dan contact met ons op.