Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Conduct Technical Solutions niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Conduct Technical Solutions geen aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. Conduct Technical Solutions is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Conduct Technical Solutions en op het Conduct Technical Solutions-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Conduct Technical Solutions.

Op andere sites linken naar pagina’s van Conduct Technical Solutions-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Conduct Technical Solutions niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Conduct Technical Solutions toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht je op deze site informatie aantreffen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@conduct.nl.