Brandcompartimenten en PV

Er worden in Nederland steeds vaker zonnepanelen op bedrijfspanden geplaatst. Dit gebeurt ook steeds vaker bij panden met oppervlaktes van meerdere voetbalvelden. De daken met een groot oppervlak zijn vaak verdeeld in meerdere compartimenten door middel van een brandwerende muur. Deze brandcompartimenten moeten ervoor zorgen dat het enige tijd (30, 60, 90 of 120 minuten) duurt voordat een brand van het ene compartiment overslaat naar het naastliggende compartiment. Het doel hiervan is om de uitbreiding/verspreiding van de brand te beperken.

Veel verzekeraars schrijven voor dat de bekabeling niet zomaar over de brandwerende muur heen getrokken mag worden. Mocht het noodzakelijk zijn dat het kabeltraject van het ene compartiment naar een ander compartiment gevoerd wordt, zullen er maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat de brand zich niet via de bekabeling naar een volgend compartiment verspreidt. Het kabeltraject mag de brandwerendheid van de brandwerende muur niet negatief beïnvloeden en de brandwerendheid moet minimaal gelijk zijn aan de brandwerendheid van de brandwerende muur. Om dit te bewerkstelligen wordt aanbevolen om het kabeltraject over de brandwerende muur te begeleiden. Het wordt niet aanbevolen om de bekabeling door de brandwerende muur te voeren. Daarnaast moet de bekabeling volledig worden bedekt met een UV-bestendige bepakking die een brandwerendheid garandeert equivalent aan de brandwerende muur. Dit moet voorzien worden op het gedeelte over de brandwerende muur en tot aan twee meter aan de weerszijde van deze muur (deze afstand kan verschillen per verzekeraar).

Bij Conduct Technical Solutions zijn wij altijd bezig om de brandveiligheid bij zonnepaneelinstallaties te verbeteren. Wij hebben dan ook een aantal producten ontwikkeld om het kabeltraject op een veilige manier over de brandwerende muur te begeleiden:

RoofSupport Brandwandbeugel is een technische oplossing voor het eenvoudig leggen van DC-kabels over brandwerende muren. De bijbehorende FireWrap, een brandwerende hoes die om de bekabeling heen gewikkeld wordt, biedt 60 minuten weerstand tegen branddoorslag in de kabels over de brandwand heen. Kortom: solarkabels duurzaam en veilig over compartimenteringswanden.